Zembla verdachte ouders
Zembla verdachte ouders

Zembla verdachte ouders /\ Je kind opzettelijk ziek maken, met mogelijk fatale gevolgen. U kunt ook het klinische beeld van uw kind verfraaien in de spreekkamer, waarbij u het risico loopt dat de arts dingen doet die niet per se goed zijn voor de jongere.

Munchhausen by proxy is een ongebruikelijke maar uiterst ernstige vorm van kindermishandeling.
Je kind opzettelijk ziek maken, met mogelijk fatale gevolgen.

U kunt ook het klinische beeld van uw kind verfraaien in de spreekkamer, waarbij u het risico loopt dat de arts dingen doet die niet per se goed zijn voor de jongere.

Dit staat bekend als Münchhausen by proxy, wat een ongebruikelijke maar ernstige vorm van kindermishandeling is.

Het aantal meldingen van ouders die verdacht worden van mishandeling is verdubbeld nadat Veilig Thuis, een advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, kinderartsen en verpleegkundigen per volmacht informatie over Münchhausen begon te verstrekken.

Die meldingen omvatten echter ook ouders die valselijk zijn beschuldigd van kindermishandeling, met ernstige gevolgen voor zowel het kind als de ouders: toezicht op het kind, plaatsing van voogdij en strafrechtelijke vervolging voor kindermishandeling.

De vertrouwensartsen van Safe Home zijn belast met het onderzoeken van beschuldigingen van kindermishandeling. Wat zijn hun methoden om dit te bereiken? Bij nabije vermoedens van Münchhausen gaat Zembla op onderzoek uit.

Het aantal meldingen van ouders die verdacht worden van mishandeling is verdubbeld nadat Veilig Thuis, een advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, kinderartsen en verpleegkundigen begon te voorzien van informatie over Munchhausen via een volmacht.

Die meldingen omvatten echter ook ouders die valselijk zijn beschuldigd van kindermishandeling, met ernstige gevolgen voor zowel het kind als de ouders:

toezicht op het kind, plaatsing van voogdij en strafrechtelijke vervolging voor kindermishandeling. De vertrouwensartsen van Safe Home zijn belast met het onderzoeken van beschuldigingen van kindermishandeling. Wat zijn hun methoden om dit te bereiken.

Zembla verdachte ouders

De familie Leek, de vader en moeder van de zieke jongen Tibbe, had aangifte gedaan tegen de vertrouwensarts van Veilig Thuis, een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

Ze ontdekten dat ze hen onterecht hadden beschuldigd van Munchhausen by proxy, een aandoening waarbij ouders hun eigen kind ziek maken.

De vertrouwensarts had volgens de ouders van Tibbe haar papieren niet op orde en schreef de uitslag voortdurend via volmacht aan Munchausen toe.

De ouders dachten dat ze vals beschuldigd waren. Ze spanden eerst een kort geding aan, maar de rechter wees die af.

De frequentie van meldingen van ouders die verdacht worden van misbruik is verdubbeld sinds Veilig Thuis kinderartsen en verpleegkundigen heeft voorzien van informatie over Munchhausen by proxy.

Die meldingen omvatten echter ook ouders die valselijk zijn beschuldigd van kindermishandeling, met ernstige gevolgen voor zowel het kind als de ouders: toezicht op het kind, plaatsing van voogdij en strafrechtelijke vervolging voor kindermishandeling.

De vertrouwensartsen van Safe Home zijn belast met het onderzoeken van beschuldigingen van kindermishandeling. ZEMBLA onderzocht hoe ze dit doen en of ze adequate waarheidsvinding doen terwijl ze Munchausen bij volmacht verdenken in ‘Verdachte ouders’.

De ouders dienden ook een klacht in tegen hun behandelend kinderarts, omdat hij de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld had overtreden.

Ook zou ze haar beroepsgeheim hebben geschonden. Ook de tuchtklacht werd ongegrond bevonden. Een eerdere tuchtzaak waarbij dezelfde vertrouwensarts betrokken was, leidde tot een waarschuwing.

Het vonnis heeft de ouders van Tibbe sprakeloos gemaakt en ze hebben ervoor gekozen in beroep te gaan. Bekijk een kort fragment uit ZEMBLA’s ‘Verdachte ouders’ over de familie Leek:

De familie Leek uit ZEMBLA’s ‘Verdachte ouders’ kreeg ongelijk in hun tuchtzaak tegen hun kinderarts en de vertrouwensarts van Veilig Thuis. In alle gevallen verwierp het college de beschuldigingen van de familie.

Zembla verdachte ouders
Zembla verdachte ouders