Wesley adema vermogen /\ Piet Adema is een Nederlandse administrateur en politicus die werd geboren in de stad Nijmegen in Nederland. Van 13 april 2013 tot 17 april 2021 was hij partijvoorzitter van de ChristenUnie. Zijn postsecundair onderwijs omvatte Mts energietechnologie en vervolgens lessen organisatiekunde aan de Open Universiteit van Nederland. Begin jaren negentig begon…

read more