Pieter cobelens leeftijd /\ Pieter Cobelens was gedurende zijn hele diensttijd een belangrijke speler in de leiding van de Nederlandse strijdkrachten. Tijdens zijn tijd als Director of Operations was hij verantwoordelijk voor de Nederlandse betrokkenheid bij Irak en Afghanistan. Tot slot heeft hij in zijn laatste functie bij Defensie als directeur de Militaire Inlichtingen- en…

read more