Leeftijd peter heerschop /\ Heerschop ging naar het Sint-Vituscollege, een havo-vwo school in Bussum, voordat hij naar de Academie voor Lichamelijke Opvoeding ging. Hij maakte kennis met Joep van Deudekom, met wie hij een hechte vriendschap had. Vergeleken met Viggo Waas zat hij in een lagere klasse. Richtte eind jaren 80 cabaretgroep NUHR op en…

read more