Bram peper ziek /\ Na het afronden van de HBS studeerde Peper tot 1965 sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en economie en sociologie aan de Universiteit van. Oslo en promoveerde in 1972 aan de Nederlandse Economische Hogeschool. Peper werd onderzoeker en vervulde verschillende academische functies, waaronder hoogleraar aan de. Erasmus Universiteit totdat hij…

read more