Sigrid kaag ziek
Sigrid kaag ziek

Sigrid kaag ziek /\ Sigrid Agnes Maria Kaag is als minister van Financiën en eerste vicepremier in het vierde kabinet Rutte een Nederlandse diplomaat en politicus.

Van 25 mei 2021 tot 17 september 2021 was zij minister van Buitenlandse Zaken en minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Rutte Derde.

Van 1990 tot 1993 werkte Kaag als ambtenaar voor het Israëlische Ministerie van Buitenlandse Zaken en van 1994 tot 1997 als VN-medewerker voor de UNRWA in Jeruzalem.

UNICEF

Van 1998 tot 2004 was ze administrateur bij de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in Genève, toen ze werd gepromoveerd tot senior adviseur van de Verenigde Naties en een hoge ambtenaar werd bij het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF).

De in Amman gevestigde regionale directeur van UNICEF Kaag werd in mei 2010 benoemd tot adjunct-secretaris-generaal en directeur van het Bureau of External Relations van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) in New York.

Sigrid kaag ziek

Strategische externe betrokkenheid en communicatie en belangenbehartiging behoorden tot haar verantwoordelijkheden bij de Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP).

Ze was van januari 2015 tot oktober 2017 de speciale coördinator van de VN voor Libanon (UNSCOL).

Toen ze tussen oktober 2013 en september 2014 gezamenlijke missiecoördinator van de VN en OPCW was, was ze ondersecretaris-generaal en speciaal coördinator van de gezamenlijke VN-missie voor de uitbanning van het programma voor chemische wapens van Syrië.

Terwijl ze in Syrië diende, was ze de assistent-secretaris-generaal van de UNDP, evenals de directeur en adjunct-administrateur van het Bureau of External Relations and Advocacy.

Hogeschool

De dochter van een klassiek musicus, Kaag werd geboren in Rijswijk.De American University of Cairo kende haar een B.A. in Midden-Oostenstudies in 1985 nadat ze van de Universiteit Utrecht, waar ze als tiener Arabisch was gaan studeren, overstapte naar de Zeist Hogeschool in Zeist.

Ze ging door met het behalen van een M.Phil. in Internationale Betrekkingen van St Antony’s College (Universiteit van Oxford) in 1987 en een MA in Midden-Oostenstudies van de Universiteit van Exeter in 1988 voordat hij terugkeerde naar de Verenigde Staten.

Ze studeerde ook aan het Instituut Clingendael in Den Haag en de École nationale d’administration in Frankrijk voor haar graad in internationale betrekkingen.

Sigrid kaag ziek
Sigrid kaag ziek