Patricia bruijning partner
Patricia bruijning partner

Patricia bruijning partner /\ Patricia Bruijning-Verhagen, klinisch epidemioloog bij de afdeling Infectieziekten Epidemiologie en Surveillance van het RIVM, is universitair hoofddocent epidemiologie van infectieziekten aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Epidemioloog B en geregistreerd kinderarts (2008). (2013). Ze studeerde rotavirus epidemiologie en vaccinatie aan de McGill University en de Universiteit Utrecht voor haar proefschrift. (2013).

Haar epidemiologisch onderzoek richt zich op ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen, met name het rotavirus. Inentingen voor zuigelingen en kinderen vormen een belangrijk onderdeel van haar onderzoek, met de nadruk op medisch kwetsbare bevolkingsgroepen. Haar onderzoeksteam voert klinische vaccinstudies uit binnen een nationaal pediatrisch netwerk.

Er zijn momenteel grote vaccinatieprogramma’s aan de gang voor zuigelingen met medische risico’s. Het RIVAR-project schrijft baby’s met een hoog risico in in 15 ziekenhuizen voor vaccinatie en evalueert de werkzaamheid van rotavirusvaccins, wat een onderdeel is van deze studie. Daarnaast werkt ze samen met academici en volksgezondheidsinstituten over de hele wereld aan epidemiologische onderzoeken naar ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen.

Ze ontving meer dan $ 3 miljoen aan subsidies van nationale en internationale onderzoeksorganisaties en farmaceutische bedrijven, waaronder de hoog aangeschreven VENI-beurs voor haar eigen onderzoek. Omdat ze lid is van de Nederlandse Gezondheidsraad, heeft ze de mogelijkheid om als extern adviseur vaccinatiebeleid voor de raad te dienen.

Patricia bruijning partner
Patricia bruijning partner


Als kinderarts en epidemioloog staat Dr. Bruijning en Vaccins centraal in haar werk, dat tot doel heeft de preventiestrategieën voor de gezondheid van zuigelingen en kinderen te verbeteren. Met behulp van routinematige klinische surveillance en gezondheidsgegevens onderzoekt ze het optreden van ziekten, de overdracht en de werkzaamheid van vaccinatie bij de bevolking.

De effectiviteit, timing en implementatie van zuigelingenvaccinaties waren de focus van verschillende van haar grootschalige onderzoeken. Om de dynamiek van de overdracht van infectieziekten beter te begrijpen, voert ze overdrachtsonderzoeken uit naar virussen zoals COVID-19 in de thuis- en ziekenhuisomgeving.

Ongeveer zeventig van haar werken zijn door vakgenoten beoordeeld, maar ze is ook auteur van populairwetenschappelijke artikelen, professionele richtlijnen en ander materiaal voor het grote publiek. Via social media posts, tijdschriftartikelen en media-optredens pleit dr. Bruijning voor het belang van het vaccineren van kinderen op jonge leeftijd.

Patricia Bruijning werkt momenteel in een bijna onmogelijk te lokaliseren sneltreinvaart. Ze doet onderzoek naar het coronavirus, adviseert kinderartsen op praktische punten over het nemen van voorzorgsmaatregelen en verschijnt regelmatig in de media voor tekst en uitleg.

Kinderarts Patricia Bruijning bestudeert de verspreiding van ziekten zoals rotavirus, dengue, zika en – meest recentelijk
Utrecht Medisch Centrum.


Haar leven is momenteel wat hectischer dan een half jaar geleden. Ze hebben de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek gedaan naar opkomende ziekten zoals dengue en zika, evenals naar het rotavirus (een belangrijke oorzaak van diarree en braken bij jonge kinderen).

Patricia bruijning partner
Patricia bruijning partner