Niels van woensel leeftijd
Niels van woensel leeftijd

Niels van woensel leeftijd /\ Na 4,5 jaar als onderhandelaar GOV|MHB heb ik mijn werkzaamheden overgedragen aan Thijs van Leeuwen.

Toen ik 4,5 jaar geleden lid werd van de vakbond, hadden we drie collectieve onderhandelingen, waarvan er twee werden goedgekeurd door de leden.

De afgelopen maanden heb ik kunnen reflecteren op deze periode. Is er iets dat ik van deze collectieve arbeidsovereenkomsten heb geleerd dat ik op mijn eigen carrière kan toepassen?


Beginnend met een terugblik op recente ontwikkelingen in de cao, zal ik beschrijven hoe deze trends zijn samengekomen of uiteengelopen. Tot slot geef ik mijn aanbevelingen voor de toekomst.

Zelfs als de onderhandelingen zijn afgerond sinds de tijd dat ik als onderhandelaar begon te werken, denk ik dat het van vitaal belang is om kennis te nemen van het gedeeltelijke akkoord dat in 2015 werd bereikt.

Er werd destijds een breed scala aan materiaal besproken, dat allemaal met elkaar verweven was. (Nieuwe) dienstbeëindigingsprocedures; een (nieuwe) pensioenregeling voor militairen; (nieuwe) loonschalen; en (nieuwe) procedures voor personeelsbeheer.

Als gevolg van deze regelingen en de complexiteit van systemen, evenals de daaruit voortvloeiende budgettaire beperkingen, bleken de besprekingen moeilijk te verlopen.

Het was niet alleen het verhogen van de AOW-leeftijd en het creëren van een gat voor soldaten die met de UKW hadden of gingen, dat waren controversiële onderwerpen.

Bovendien hadden deze onderwerpen een directe impact op hoe goed partijen konden samenwerken, wat weer een impact had op het onderhandelingsproces.

Samengevat was het deelakkoord een poging om de beschikbare loonruimte eindelijk uit te betalen na jaren van geen loonsverhoging.

Niels van woensel leeftijd

Aangezien er geen consensus is bereikt over de belangrijkste kwesties, is een reeks richtlijnen opgesteld die als leidraad dienen voor toekomstige discussies.Aangezien de deelovereenkomst niet door alle partijen werd goedgekeurd,

Na de ondertekening van de loonruimteovereenkomst kwamen de relaties tussen Defensie en de vakbonden en die van de vakbonden zelf zwaar onder druk te staan.

Partijen kwamen overeen dat de vervolgonderhandelingen zouden beginnen met een verkenningsperiode waarin zij op minder formele wijze afspraken kunnen maken zonder een harde toezegging om deze omstandigheid het hoofd te bieden.

Als onderhandelaar werd ik ingeschakeld om te helpen. De onderhandelingen zouden worden geïnformeerd door de bevindingen van de verkenning.

Na de verkenning werden de gesprekken maandenlang gehinderd door het construeren van procesmatige belemmeringen die een inhoudelijke discussie in de weg stonden. Het laatste bod van Defensie voor 2017 was het laagste punt in de recente herinnering.

Dat er zes maanden na het open en eerlijke overleg eindelijk een conclusie werd getrokken, was mijns inziens meer een kwestie van geluk dan iets anders.

Het is uiteindelijk niet gelukt en vooral het defensiepersoneel was de verliezer. Ik ben er vrij zeker van dat alle betrokkenen erkenden hoe belangrijk het was om eruit te komen.

Niels van woensel leeftijd
Niels van woensel leeftijd