Liesbeth van rossum ouders

Liesbeth van rossum ouders
Liesbeth van rossum ouders

Liesbeth van rossum ouders /\ De Nederlandse historicus Maarten van Rossem is gespecialiseerd op dit gebied. Hij is een expert op het gebied van Amerikaanse politiek en geschiedenis.

Hij levert regelmatig bijdragen aan politieke talkshows op televisie. Toen hem werd gevraagd commentaar te geven op de vice-presidentsverkiezingen van 1984, begon hij zijn publieke carrière. Zijn televisie-optredens en openbare lezingen blijven frequent.

Van Rossem werd in 1943 in Zeist geboren en groeide op in Wageningen (Nederland). Een reis naar de Verenigde Staten door zijn drie Amerikaanse neven wekte zijn interesse in het land als kind. Ze hadden hun eigen camera’s mee als ze zijn ouders gingen bezoeken. Als gevolg daarvan ging hij geloven dat alle Amerikanen extreem rijk waren.

Hij ging naar de middelbare school in Wageningen en behaalde een diploma wis- en natuurkunde. Als gevolg van zijn uitstekende scheikunde-cijfers begon hij zijn academische carrière aan de Universiteit Utrecht als student farmacie. Hij stapte stiekem over op geschiedenis studeren in plaats van zijn oorspronkelijke keuze omdat hij het zat was. Zijn familie was van mening dat deze beslissing alleen maar tot werkloosheid zou leiden.

Als jonge man in de jaren zestig werd van hem verwacht dat hij radicaal-links was, maar hij koos voor dat pad. Hij verwierp de mogelijkheid van een socialistische revolutie als onwaarschijnlijk. Hoewel hij opgroeide in een liberaal gezin, stapte hij ondanks zijn liberale opvoeding in 1967 over naar de PvdA.

De Verenigde Staten bleven hem fascineren en hij begon krantenknipsels te verzamelen over mensen als Martin Luther King Jr., president Kennedy en de rellen in Chicago.

Liesbeth van rossum ouders
Liesbeth van rossum ouders

Cum laude, na acht jaar hard werken. Hermann von der Dunk was zijn scriptieadviseur voor zijn afstudeerscriptie over de geschiedenis van de Koude Oorlog. Op dat moment realiseerde hij zich dat hij zijn roeping als historicus had gevonden nadat hij de vreugde van het schrijven van zijn proefschrift had ontdekt.

Von der Dunk adviseerde hem bij zijn proefschrift, dat op de Partisan Review stond, en liet hem twee keer van onderwerp wisselen. Hij heeft er 12 jaar aan gewerkt voordat hij klaar was.

Met de Verenigde Staten in de 20e eeuw werd hij een bestsellerauteur (Nederlandse titel: De Verenigde Staten in de Twintigste Eeuw). Als gevolg van het succes en de bijval van het boek werd hij een vaste tv-commentator in Nederland bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Sindsdien is hij een veelgevraagd spreker op bijeenkomsten over Nederlands-Amerikaanse zaken.

In 1996 werd hij bevorderd tot vaste hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, waar hij nu de bijzondere leerstoel moderne geschiedenis bekleedt. Door deze benoeming kon hij over een breder scala aan onderwerpen spreken. Omdat hij destijds de Nederlandse pensioengerechtigde leeftijd had bereikt, zag hij zich in 2008 genoodzaakt zijn functie neer te leggen. “Gisteren had ik een normale werkdag; tegenwoordig worden mijn werkzaamheden gezien als niets meer dan ergotherapie voor ouderen, gericht op het stimuleren van het brein, om te voorkomen dat het na het ontvangen van de eerste AOW-cheque snel achteruitgaat’, zei hij op zijn eerste pensioendag. Overal in het land geeft hij nog steeds lezingen aan grote groepen mensen.

Liesbeth van rossum ouders
Liesbeth van rossum ouders