leif pagrotsky förmögenhet

Leif pagrotsky förmögenhet /\ Leif Pagrotsky är en svensk politiker (socialdemokrat) och ekonom som föddes den 20 oktober 1951 i Göteborg. Han tjänstgjorde i en rad ministerposter i regeringen Persson mellan 1996 och 2006. Pagrotsky växte upp i Björkekärr som ligger i östra Göteborg. Går ut gymnasiet

Han arbetade på Göteborgs hamnar ett tag under sina studier på Munkebäcksgymnasiet. Efter att ha tagit sin civilekonomexamen från Göteborgs universitet 1975 började Pagrotsky samma år arbeta för Riksbanken. På 70- och 80-talen,

Från och med 1980-talet arbetade han som statstjänsteman på finansdepartementet. Han var anställd av Paris-baserade OECD under en kort period i början av 1980-talet. Leif Pagrotsky tog över för Klas Eklund som finansministerns chefsplanerare 1990. I spåren av Socialdemokraternas val

Efter sin valförlust 1991 tog han ett jobb på det socialdemokratiska partiets valmöte. Efter att Socialdemokraterna vunnit tillbaka regeringen 1994 fick Pagrotsky tjänsten som statssekreterare i finansdepartementet. Pagrotsky tjänstgjorde som minister i statsrådet under tiden.

Tidigare ledamot av utskottet för vapenexport (1996–1997), handelsminister (1997–1998) i industri- och handelsdepartementet och utrikesminister (2002–2005). Han var näringsminister 2002–2004 och sedan som utbildnings- och kulturminister 2004–2004.

2004-2006; minister med ansvar för propositionen “Forskning för ett bättre liv” (2004/05:80) om vetenskaplig utredning. Under åren 2002–2012 fungerade han som ordinarie riksdagsledamot efter att ha blivit vald att representera Göteborgs kommun. 2009–2010 ledde han den socialdemokratiska gruppen i riksdagen och var dess främsta talesperson.

Utskottet för kultur och konst. På tröskeln till folkomröstningen den 14 september 2003 om införandet av euron var Pagrotsky en framstående “nej”-sidetalesperson, vilket ställde honom i strid med majoriteten av det socialdemokratiska partiets högsta brass. Pagrotsky utsågs till hedersryss 2010.

pris för sin “passion för rysk kultur i allmänhet och rysk film i synnerhet” från Russian House Society. Pagrotsky valdes in i Socialdemokraternas verkställande utskott som ersättare 2011. (VU). Han lämnade sin post som ledamot av den 3 oktober.

Parlament. Han sade också upp sig från sin tjänst vid VU och i förlängningen politiken 2013. I sin sista politiska roll var Leif Pagrotsky rådgivare till Greklands socialdemokratiska administration. Han utsågs till Sveriges generalkonsul i New York den 17 december 2015. The

Leif Pagrotsky, en före detta topplagstiftare för det socialdemokratiska partiet, har bildat sitt eget. “rådgivnings- och informationsverksamhet” står på agendan för Sveriges tidigare näringsminister. Expressen säger det faktiskt. Trots att Leif Pagrotsky avgick ur riksdagen i oktober fortsätter han att tjänstgöra i Socialdemokraternas

leif pagrotsky förmögenhet
leif pagrotsky förmögenhet

förvaltningsrådet. Den professionella banan förändras. Många före detta socialdemokratiska ministrar har gjort detta, däribland Göran Persson, Pär Nuder, Thomas Bodström och Björn Rosengren. Leif Pagrotsky går i sin fars fotspår och bildar ett aktiebolag.

  • AB Leif Pagrotsky Enligt en intervju med Expressen förklarar Leif Pagrotsky att affärsmodellen kommer att innehålla avgifter för debattartiklar. De ekonomiska övervägandena spelade liten roll för det slutliga resultatet. Leif Pagrotsky, ministern som tjänstgjorde i Göran Perssons regering och samlade mest rikedom, var en mycket förmögen man. Han var redan 2006 en rik man.

summor som enligt Expressen uppgick till mer än åtta miljoner kronor (cirka 1,1 miljoner dollar). Kan nu tacka ja till roliga inbjudningar som tidigare fått tacka nej. Sådana exempel är Moskva, Marseille, Toulouse och Berlin. Jag satsade mycket tid på att studera min nya Mac. Svårt efter att ha varit en livslång PC-användare.

delar med Expressen. Leif Pagrotsky föreslås gå in i SBAB:s styrelse. Fredagen den 14 februari sammankallar SBAB, den statliga hypoteksbanken, till extra bolagsstämma. Aktieägare (svenska regeringen) rekommenderar Leif Pagrotsky och Johan Prom för omval till styrelsen.

medlemmar. Socialdemokraten Leif Pagrotsky var minister i statsminister Göran Perssons regering från 1996 till 2006. Tidigare Avanzas vd Johan Prom. Stora ojämlikheter i statlig förmögenhet Samtliga ministrar har haft ganska olika framgångsnivåer.

Leif Pagrotsky, kulturministern, är den rikaste medlemmen av regeringen. Hans aktieinnehav har förbättrats i värde med 2 miljoner kronor det senaste och ett halvt året. Enligt Statistiska centralbyrån har Pagrotsky mer förmögenhet än någon annan politiker i regionen Västsverige. Kulturminister Leif Pagrotsky har mer pengar än någon annan politiker i västra Sverige. Roligtd

8,3 miljoner dollar i tillgångar i slutet av mars. Leif Pagrotsky har mer pengar än någon annan regeringstjänsteman. Han deklarerade 5,9 miljoner dollar i tillgångar på sin avkastning 2004. Pagrotsky har lagt huvuddelen av sin förmögenhet i aktiefonder. Den blomstrande aktiemarknaden har tillåtit

Dess storlek har ökat under det senaste året. Varje gång Pagrotskys portföljstatus ändras måste han meddela lämplig myndighet. Den 31 mars skickades den senaste rapporten in. Av detta kan vi dra slutsatsen att Pagrotskys besparingar var värda 8,3

miljon. Kulturministern har investerat 1,9 miljoner dollar i Penser OMX Sweden-fonden. Det finns en ytterligare investering på 1,5 miljoner dollar i SEB Sweden 1. Men ministern för det socialdemokratiska partiet har inte gjort något åt att sätta pengar i fonder med hemvist i Luxemburg. Det sydostasiatiska kroppstalet är nästan 300 000 Ta Emerging Markets Lux Fund som en illustration.

leif pagrotsky förmögenhet