Lars Trägårdh Familj
Lars Trägårdh Familj

Lars Trägårdh Familj /\ Lars Christian Carl Fredrik Trägrdh är professor i historia vid Stockholms Ersta Sköndal högskola och en svensk historiker som föddes den 10 juli 1953. Hans studier, som mestadels har skett i USA sedan 1970-talet men på senare tid i Sverige, fokuserar på

inslag av social trygghet och samhällstjänst. Trägrdh tog sin Ph.D. från UC Berkeley 1993 efter att ha tillbringat år med arkivforskning i Sverige och Tyskland. Han tillbringade sedan tio år med att instruera studenter i europeisk historia vid Barnard College, Columbia University, efter att ha avslutat sin avhandling.

det finns ingen information tillgänglig på internet men vi kommer att försöka uppdatera den snart

Han bidrog också till Columbia Universitys “Institute for the Study of Europe.” Han har arbetat vid Ersta Sköndal högskola i Sverige sedan 2010, och han har även undervisat vid Linköpings universitets Tema Barn som gästprofessor. Åren 2011-2013 såg Trägrdh som en

deltagande i regering via medlemskap i Framtidskommissionen. 2017 belönades han med Bräckeprofessuren i modern historia, där hans forskning koncentreras på den jämförande studien av civilsamhället och den svenska välfärdsstaten. Lars Trägrdh är en historiker som har tillbringat större delen av sitt liv i USA sedan 1970.

Jag har starka professionella och känslomässiga kopplingar till Sverige. Han hade varit entreprenör och affärsman ganska länge innan han bestämde sig för att gå tillbaka till skolan 1986. Efter att ha tillbringat en god del tid i Tyskland och Sverige för att forska, återvände han till Berkeley 1993 för att ta sin doktorsexamen. i historien.

Efter det tillbringade han tolv år med att undervisa i modern europeisk historia vid Barnard College, Columbia University. Medan han var i USA undervisade han också i kurser på forskarnivå som gästprofessor vid Sveriges universitet i Linköping och publicerade resultaten av sin forskning.

studie gjord av studenter vid Södertörns högskola som publicerades i bästsäljande boken “Är svensken mänsklig?” Tillsammans med Henrik Berggren skrev jag Modernt Sverige: Gemenskap och individuell frihet (2006, pocket 2009, uppdaterad och utökad upplaga 2015, tysk översättning 2016). I

2010 flyttade han tillbaka till Sverige där han för närvarande arbetar som professor i historia och civilsamhällesstudier vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Hans forskningsintressen, som han aktivt ägnat sig åt de senaste åren, fokuserar på relationer mellan stat och samhälle, individuella rättigheter, legalisering av politik och demokratisering av akademin.

Barnrättsregimer i Sverige, Frankrike och USA, tillsammans med den nordiska modellen och den svenska samhällspakten, är föremål för en jämförande forskningsstudie. Han är för närvarande ansvarig för en storskalig kvantitativ undersökning som övervakar variation och förändring inom ramen för en studie han gör om hur social tillit fungerar.

Lars Trägårdh Familj

socialt förtroende och förtroende för institutioner i 36 städer över hela Sverige, samt kvalitativa studier av historiska och jämförande data. Vid sidan av sitt vetenskapliga arbete har han blivit en respekterad offentlig kritiker av svenska

i både svenska och amerikanska tryckta medier med jämna mellanrum och att göra frekventa radio- och TV-framträdanden i Sverige för att diskutera amerikansk och svensk politik och samhälle. Han var en opartisk ledamot av kommissionen för Sveriges framtid under förre statsministern Fredrik Reinfeldt 2011–2013.

Reinfeldt. Lars Trägrdh: Folket måste ta hand om sina egna pengaproblem. Trots sin självständiga uppväxt fungerar det civila samhället idag mestadels som en politisk entreprenör för federala och statliga regeringar. Lars Trägrdh anställs som diakonskolans nya professor. Ämnet “Människan i välfärdsstaten” kommer att behandlas. 40 000 000 är det

utgifter för fastighet för ägandets skull. Och på idéburna Ersta Sköndal Bräcke högskola är föreläsare Lars Trägrdh som nu har ett eget uppdrag från Bräcke diakoni. Som gemensamma välgörare till Ersta Sköndal Bräcke Högskola har vi beviljats ​​fasta fakultetstjänster. Kollegiets

zon för forskarskolans forskning Professorskapet kommer att kallas “Bräcke Diakonis professur i modern historia med inriktning på civilsamhället och den svenska välfärdsstaten i ett jämförande sammanhang”, med inriktning på individen inom välfärdsstaten. Med detta i åtanke vill vi lyfta idébaserat

välfärdsrelaterade grupperingar. Martin rnlöv, föreståndare för Bräcke Diakonie, anser att universitetets forskning om det civila samhället är av avgörande betydelse. Lars Trägrdh, en välkänd offentlig person, tar rollen som “egen” föreläsare för oss. Han undervisar i historia och forskar,

social tillit och den svenska modellen, för att nämna ett par exempel.Min utnämning som professor är spännande eftersom den speglar en fortsatt oro för samhällets välfärd i stort. En undersökningslinje, enligt Lars Trägrdh, som vill både lyfta fram och kritisera civilsamhällets vitala roll i samhället i stort. De

Vi är en grupp om tre företagare och professuren är en viktig del avvår investering. För att finansiera forskning, utveckling och rekrytering av flera professorer och doktorander kommer 40 miljoner kronor att avsättas under tre år. För Ersta Sköndal Bräcke är det här en massiv satsning.

Universitet. Enligt Per Nilsson, rektor för Ersta Sköndal Bräcke högskola, har professuren ett betydande symbolvärde, både för att föra ägarna och högskolan närmare varandra och för att offentliggöra det ekonomiska stödet till högskolans forskning. Ersta och den andra ägaren

Det är beslutat att professurer vid diakoni och Stiftelsen Stora Sköndal ska knytas till båda organisationerna. På våren kan den användas till sin fulla potential.

Lars Trägårdh Familj