Johan Kleberg Föräldrar
Johan Kleberg Föräldrar

Johan Kleberg Föräldrar /\ Klas svenske företagsledare Johan Kleberg, född 22 mars 1975, var VD för Adlibris från 2014 till 2019. Han har tidigare arbetat inom tv-sektorn i ett antal chefsfunktioner. Förutom att vara kusinbarnbarn till sin namne, det personliga

Prof. Johan Kleberg i historia. Kleberg gick på Handelshögskolan i Stockholm för att ta en examen inom området. När Kleberg först kom in i arbetsstyrkan arbetade han för MTG som ZTV-kanalchef. Nära årets slut 2004 anställdes han av TV4 för att leda

TV 400, ett helt nytt nätverk riktat till unga. En stund senare sattes han tillfälligt över TV4:s division “Nya kanaler”. Samma månad som TV4 höjde sitt aktieinnehav i TV4 Sport-Expressen (maj 2007) utsågs Kleberg till kanalens nya vd. TV4-programmet “The Voice” hade premiär i december 2008,

det finns ingen information tillgänglig på internet men vi kommer att försöka uppdatera den snart

Om C More Entertainment AB-affären går igenom kommer Kleberg att ansvara för att integrera TV4 och Canal+s affärsstrategier. Den 24 april 2009 befordrades han till COO för C More också. [6] Han upphöjdes till VD för C More 2011. Medan han var VD, den

Även om varumärket Canal+ gick i pension till förmån för C More, utmanades företaget fortfarande av uppstickaren Netflix. Efter att ha lämnat C More 2014 tillträdde han rollerna som verkställande direktör (VD) på Adlibris Aktiebolag och styrelseordförande i Discshop Svenska Näthandel AB den 1 oktober 2014.

  1. Han är gift med journalisten och författaren Ebba von Sydow sedan 2011. Johan Kleberg reflekterar över sin nyvunna lycka och säger “Jag borde ha slutat tidigare” med hänvisning till tiden på Adlibris.
    Ett tag utropades de som branschens bästa chefer, men sedan försvann de mystiskt. Marknadsföra

har undersökt framstående figurer från historien för att se vad de håller på med nu. På grund av sin uppsägning från Adlibris ansåg Johan Kleberg sin företagskarriär över. Med sin nya fru, Ebba Kleberg von Sydow, bildar han ett affärskonglomerat. Precis så här, han

diskuterar orsakerna till deras oenighet med Adlibris chef, de lärdomar de lärde sig under sin tid i tv-branschen och deras vision för sin nya satsning. “Stora organisationer kan vara smärtsamt tröga och oroliga och slösa ofta tid på triviala saker.”

Johan Kleberg Föräldrar