Hur Lång är ölandsbron

Hur Lång är ölandsbron
Hur Lång är ölandsbron

Hur Lång är ölandsbron /\ Mellan Jutnabben i Kalmar på svenska fastlandet och Möllstorp i Algutsrums socken nära Färjestaden på land i Östersjön ligger landsbron, en vägbro. Det är en balkbro som är 6 072 meter lång och 36 meter fri.

Brons bredd är 13 meter, så det finns inget hinder. Minsta höjd är 6,65 meter och maxhöjd är 41,69 meter. Det finns totalt 155 spann på bron, där den höga brodelen har en spännvidd på 130 meter och är helt uppbyggd av armerad betong. Landbron är den längsta bron i Sverige mätt i den totala längden av dess spann.

De delar av bron som finns i Sverige (den längre resundsbron byggs delvis i Danmark).Länsväg 137 korsar bron och länkar till E22 respektive länsväg 136 på fastlandet och ön. Den långsiktiga planen för integration

frågor mellan land och övriga Sverige under ganska lång tid, vilket föranlett många propositioner och utredningar i den svenska riksdagen. År 1932 infördes den första detaljplanen. Frågan om landbron fick först en framträdande plats på 1950-talet. kongressledamot Fritz Börjesson

var en stor drivkraft för upprättandet av en permanent förbindelse mellan Kalmar och mark. Land Uno Danielson, öns jägmästare, var en annan supporter. Den svenska regeringen formulerade den 18 november 1966 en strategi för utveckling av större broar, och denna strategi omfattade bl.a.

Landningsbana Den 30 december 1967 tog dåvarande kommunikationsminister Svante Lundkvist (S) första spadtaget på Smlandssidan. När Fritz Börjesson, riksdagsledamot, satte den första stenen på landsidan den 4 januari 1968 skrevs historia ( C ). Den 30 mars invigdes bron officiellt.

Kung Carl Gustaf av Sverige kröntes i september 1972. Den hade den titeln tills Vasco da Gama-bron i Portugal öppnade 1998. Trenden att människor lämnade land började förändras så tidigt som beslutet att bygga landbron togs. Många bostäder

började byggas i och kring Färjestaden.Den totala kostnaden för att bygga landbron var 130 miljoner kronor. Under åren efter öppnandet har landsbron genomgått en uppsjö av underhålls- och renoveringsåtgärder.

Man tog inte hänsyn till omgivningens fientliga karaktär. Det var inte förrän långt senare som Kalmarsund erkändes som ett maritimt ekosystem. Detta innebar att förhållandet mellan vatten och cement kunde ökas, cementhalten kunde minskas och tjockleken på betongöverdraget var mindre restriktiv än nu. På grund av det,till en minskning av betongens hållfasthet.

En del av brons armering korroderade eftersom bräckvatten från Kalmarsundet fick blandas in i betongen under byggnationen. “Det är mycket luft under bron.”Bron, liksom alla andra av dess komplexitet och storlek, kräver rutinunderhåll på grund av dess utsatta läge för hav och vind och det konstanta slitage som orsakas av att i genomsnitt 18 600 bilar korsar den varje dag. Landsbron byggdes mellan 1972 och 2017;

Hur Lång är ölandsbron

är cirka 1,1 miljarder kronor, baserat på 2010 års priser, och inkluderar underhåll och uppgraderingar. Det motsvarar en årlig utgift på cirka 300 kronor per kvadratmeter i underhåll. Detta är jämförbart med den prislapp som sätts på underhåll för andra broar av jämförbar storlek som landsbron.

Ordet “komplexitet” kommer att tänka på. Energisnåla lysdioder installerades för att ersätta den tidigare belysningen på landbron 2013, och ny teknik implementerades också för att ljuset skulle kunna justeras utifrån trafikmängden. Landbron har en sammanlagd längd på 1 050 meter, vilket gör den till en av Sveriges största broar.

avståndet mellan Kalmar och Färjestaden på land, totalt 6 072 meter, spänner över Kalmarsund. Landsbron, som har varit i bruk sedan öppningen 1972, förbinder svenska fastlandets E22 med öns länsväg 136 och landsleden. Svaret är ja, det finns

bron är alltid fri att passera, när som helst på året. Jag undrade, hur många bultar är det i bron i land? Efter att ha ställts som en kvalificerande fråga i en lyssningstävling i kultserien “Nilecity 105.6” har denna förfrågan sedan fått en viss urban legendstatus. Det är rätten

Programmets förmodade svar på 7 428 954 bultar är uppenbarligen inte korrekt och kom helt ur luften. Ryktena om landbrons säkerhet har dock bestått och Svenska vägen har förblivit avstängd.Förvaltningen har fastställt att landbron innehåller cirka 20 000 skruvar. Om man utesluter resundsbron, som delvis ligger på danskt territorium, är detta spännvidd Sveriges längsta även nu. En av, om inte den, högsta

höjden varierar från 41,69 m till 6,65 m över havet. Bron över land är 13 meter bred och 36 meter hög. Att gå eller cykla över bron är förbjudet bitit året runt, inklusive sommaren. Det går inte att få en motorcykel upp på land utan

istället för att åka tog jag cykelfärjan. Bron ligger på länsväg 137, även kallad landsleden. Hastighetsgränserna på vägen, som är satta till 90 kilometer i timmen, sänks tillfälligt när trafikstockningar uppstår. Fordon har vanligtvis farthållare. När du är på fastlandet kan du gå över “lands bro”.

länkar till både E22 och länsväg 136 på marken. Tanken på att ansluta mark till det svenska fastlandet föreslogs första gången 1932, men det var inte förrän 1966 som en formell plan godkändes av regeringen. Framsteg på landbron

började den 30 december 1967 med kung Carl XVI Gustafs (dåvarande kronprins) invigning den 30 september 1972. Den 30 december 1967 tog Svante Lundkvist ett symboliskt första spadtag på Smlandssidan och på landsidan grävde en bokstavlig.

den 4 januari 1968, då Fritz Börjesson grävde det första hålet. Byggandet av landbro kostade totalt 130 miljoner kronor. Under utvecklingens höjdpunkt dök ett aprilskämt upp i landsbladet, som skämtade om att projektet inte skulle slutföras förrän fastlandets och öns ändar sammanfogats.

De på landsidan skulle längta efter den andra. Ett fotokollage som visar hur felet kan se ut publicerades också vid sidan av aprilskämtet.

Hur Lång är ölandsbron

You may also like...