Hanke bruins slot partner
Hanke bruins slot partner

Hanke bruins slot partner /\ Nederlands politica en voormalig legerofficier Hanke Gerdina Johannette Bruins Slot is sinds 17 juni 2010 lid van de Tweede Kamer.

Zij is lid van het CDA en is gespecialiseerd in defensiepersoneel, lokale overheid, gezondheidszorgwetenschap, medisch recht, psychiatrie en sport.

Advocaat en negenjarig lid van de Tweede Kamer voor het CDA en voormalig stafofficier van de Koninklijke Landmacht. Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties was hij senior beleidsmedewerker voordat hij werd overgeplaatst naar het leger.

Hij was de commandant van een in Uruzgan gevestigd peloton Panthers in 2008 (Afghanistan). Als parlementslid trad zij op als woordvoerder voor defensie, binnenlands bestuur en medisch-ethische vraagstukken.

Hij is een goede debater, maar hij is ook een goed mens, en zijn collega’s kijken naar hem op als een betrouwbare collega. De dochter van de burgemeester en een getalenteerde student-atleet in de sport van indoor ijshockey. Gedeputeerde Staten van Utrecht werken sinds juni 2019 met hem samen.

Hanke bruins slot partner
Hanke bruins slot partner


In je jeugd koesterde je twee hoop en ambities.Het onderwerp politiek werd vaak besproken aan de eettafel omdat je vader de burgemeester was, maar jij had andere ideeën.


Je wilde advocaat en legerofficier worden.In beide gevallen zijn ze uitgekomen.Je volgde een juridische carrière voordat je opklom tot de rang van commandant van het houwitserregiment.U werd toegewezen aan de Afghaanse provincie Uruzgan.


Dat heeft een blijvende indruk op u gemaakt en daarom heb ik in 2010 met u meegelopen voor een zetel in de Tweede Kamer, waarin u bent gekozen.


Dit is wat er kan gebeuren in een land waar geen regering is en mensen geen vertrouwen in elkaar hebben.
Het herinnerde u aan het belang van een goed functionerende overheid.


“Ik heb hoge verwachtingen van de politiek in het algemeen.” Dat zei u in uw eerste toespraak, die u zojuist citeerde. (…) De Kamer moet een afspiegeling zijn van de samenleving als geheel. Ten slotte gaat het om het vormgeven van de toekomst van Nederland, het behouden van de goede zaken en het aan het licht brengen van corruptie.

Het gaat echter niet alleen om ons; het gaat om die andere Nederlanders die door onze toekomstige beslissingen worden beïnvloed.In 2010 keerde u als nieuw gekozen parlementslid voor de tweede keer terug naar Afghanistan.


Heel Tarin Kowt was verlicht als een kerstboom; de stoffige wegen naar Chora waren vervangen door asfalt.
U zag het potentieel voor een betere toekomst voor het Afghaanse volk in economische groei.Je noemde net een paar dingen die je in het leger hebt geleerd en die je hier kunt toepassen.


Beide zijn gemaakt door mensen, wat een belangrijke overeenkomst is.Het is absoluut noodzakelijk dat u degenen in uw directe omgeving en in het hele land blijft onderzoeken voor antwoorden.


Ten slotte worden de beste concepten geboren uit inspanningen van de basis.Dingen doen voor anderen gaat boven eigenbelang.Andere dromen groeiden bovenop je vroegste meisjesfantasieën.
Je won het Nederlands kampioenschap zaalhockey in 2005.

De belangrijkste taak van een keeper is om de bal uit zijn of haar net te houden. U vertelde dit aan AD-journalist Jan Hoedeman tijdens een ochtendvistocht.Het had niet beter kunnen worden gezegd dan door Johan Cruijff.
Uiteindelijk realiseer je je dat er een kern van waarheid zit in elk van zijn beweringen…

Hanke bruins slot partner
Hanke bruins slot partner