Ernst kuipers getrouwd
Ernst kuipers getrouwd

Ernst kuipers getrouwd /\ Ernst Johan Kuipers is een niet-praktiserend arts en voormalig minister van Nederland.

Sinds 10 januari 2022 is hij minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in het kabinet Rutte IV. Hij is lid van de Democratische partij 66 (D66).

Van 2000 tot 2012 was hij hoogleraar gastro-enterologie en van 2013 tot januari 2022 hoofd van het bestuur van het Erasmus Medisch Centrum.

Kuipers werd bekend als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg tijdens de coronacrisis in Nederland in 2020-2021.

Tijdens de coronacrisis in Nederland was hij de drijvende kracht achter de oprichting van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntallocatie, dat de landelijke verdeling van COVID-19-patiënten over beschikbare IC-bedden faciliteerde.

Ook werd hij dankzij regelmatige tv-optredens erkend als een van de meest zichtbare gezichten van informatie over de anti-coronamaatregelen in Nederland.

Kuipers heeft aangegeven al in 2020 serieus na te denken over een ministeriële rol.

Hij verklaarde in 2021 dat hij heeft bijgedragen aan de verkiezingsagenda van D66 voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

D66 heeft Kuipers bij voltooiing van de kabinetsformatie gevraagd minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te worden in het kabinet Rutte IV.

Hij is net lid geworden van D66 na te zijn gevraagd.

Daar is hij dan, de lange, slanke, kale man: Ernst Kuipers (61), hoogleraar gastro-enterologie, voorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC en sinds 2015 voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Ernst kuipers getrouwd

Kuipers werd geboren in Creil en groeide daar op met zijn ouders en vier jongere broers. Zijn vader was daar werkzaam als apotheekhoudend huisarts.

Kuipers is vader van vier zonen. Naast zijn werk houdt hij onder meer van hardlopen en lezen.

Ernst is sinds 2013 hoofd van het bestuur van het Erasmus MC in Rotterdam en voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, dat hij oprichtte om de overdracht van coronapatiënten tijdens de coronacrisis te waarborgen.

Hij werkte ook als supervisor bij het National University Health System van Singapore en het Curaçao Medical Center. Bij Philadelphia, een zorgorganisatie voor mensen met een beperking, vervulde hij dezelfde functie.

Hij heeft in het verleden gewerkt als internist en gastro-enteroloog. Ernst is hoogleraar gastro-enterologie en hepatologie. Hij is getrouwd en heeft vier zonen en groeide op in de Noordoostpolder.

‘Elke dag werken meer dan 1,3 miljoen mensen aan toegankelijke zorg van hoge kwaliteit. Dat is een enorme prestatie waar we trots op mogen zijn.

Maar ook dat probleem wordt bedreigd. Ik draag graag bij aan de huidige en toekomstige bescherming van de zorg voor iedereen.’

Erasmus mc universitair medisch centrum rotterdam, hoogleraar geneeskunde en CEO. In Nederland denken we dat onze problemen alleen kunnen worden opgelost als alle partners in de zorg, industrie, onderzoeksinstituten, NGO’s en andere sectoren samenwerken.

Coopers groeide op in Creil met zijn vier jongere broers en ouders. Kuipers is een getrouwde man met twee kinderen. “Ruimte toont het enorme enthousiasme achter het hele streven naar convergentie”, zegt Ernst Kuipers, hoofd van de raad van bestuur van erasmus mc.

Kuipers was tot 2012 hoogleraar gastro-intestinaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Tijdens zijn hoogleraarschap werkte hij ook als afdelingshoofd bij het Erasmus MC. Hij was na zijn pensionering als hoogleraar.

(LNAZ) hoofd van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Naast zijn werk heeft hij tussen 2011 en 2022 bijgedragen aan de totstandkoming van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Kuipers is vader van vier zonen. In zijn vrije tijd leest hij graag en gaat regelmatig hardlopen.

Ernst kuipers getrouwd
Ernst kuipers getrouwd